Miškų ploto kaita Lietuvoje Ir Pasaulyje

Miškai yra gyvybiškai svarbūs mūsų planetos ekosistemai, bet jų ploto dydis visame pasaulyje ir Lietuvoje yra nuolat keičiasi dėl įvairių veiksnių. Šiame straipsnyje apžvelgsime miškų ploto kaitą tiek globaliai, tiek Lietuvoje.

Globalus kontekstas

Pagal Maisto ir Žemės ūkio organizacijos (FAO) pranešimą, nuo 1990 m. iki 2020 m. pasaulio miškų plotas sumažėjo maždaug 178 milijonais hektarų – tai atitinka plotą, panašų į Libijos teritoriją. Šis sumažėjimas daugiausia buvo lemiamas miškų naikinimu tropinėse šalyse, dėl intensyvaus žemės ūkio, miškininkystės, urbanizacijos ir klimato kaitos.

Tačiau šis sumažėjimas yra kompensuojamas naujos miškų augimo teritorijų atsiradimu kitose vietose, daugiausiai Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Nepaisant to, globali miškų ploto kaita yra neigiamas reiškinys, kuris turi didelę įtaką biologinei įvairovei ir klimato kaitai.

Miškų ploto kaita Lietuvoje

Lietuva yra viena iš labiausiai miškingų šalių Europoje. Pagal Lietuvos statistikos departamentą, per pastaruosius dešimtmečius miškų plotas Lietuvoje nuolat augo. 1990 m. miškai užėmė apie 27% šalies teritorijos, o 2021 m. – jau daugiau nei 34%. Tai yra daugiausia dėl naujų miškų augimo, įvykusio po žemės reformos ir miško valdymo patobulinimų.

Be to, Lietuva yra pasirašiusi įvairius tarptautinius susitarimus ir yra įsipareigojusi užtikrinti tvarų miško valdymą. Šiuo metu vykdomi įvairūs projektai, kurie siekia apsaugoti ir išlaikyti miškų ekosistemas, skatinti biologinę įvairovę ir prisidėti prie kovos su klimato kaita.

Miškai yra neįkainojama mūsų planetos dalis, todėl jų ploto kaita yra svarbus klausimas, kuriam turime skirti daugiau dėmesio. Lietuvoje miškų plotas auga, tačiau globalus miškų plotas vis dar mažėja. Siekiant užtikrinti mūsų miškų išlikimą ir sveikatą, būtina tęsti ir stiprinti tvaraus miško valdymo iniciatyvas tiek vietiniu, tiek globaliu lygmeniu.